GENEL B?LG?

?ngiltere’ye i? toplant?s?/konferansa kat?l?m, i? görü?me randevusu, uluslararas? ticari organizasyonlar?na kat?l?m veya akademik ara?t?rma amac?yla seyahat etmek isterseniz ?ngiltere Ticari Vizesine ba?vurmal?s?n?z. Bu vize tipinde k?sa süreli vize alabileceginiz gibi sartlarinizin uygunluguna bagli olarak uzun dönem yani 1 y?ll?k, 2 y?ll?k, 5 y?ll?k ve 10 y?ll?k süreler icinde ?ngiltere vize alabilmeniz mumkun.

airport-1822133
pexels-photo-711009
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

E?er Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Hususi Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatanda??ysan?z, ?ngiltere’ye giri? yapmak için vize ba?vurusunda bulunmak zorundas?n?z.

?ngiltere, Schengen üye ülkesi olmad??? için ?ngiltere seyahatlerinizde Schengen vizenizi kullanamazs?n?z.

?ngiltere Ticari Vizesi ücretleri, alaca??n?z vizenin süresine göre de?i?iklik gösterir.

?ngiltere vizesi 6 aydan uzun dönemli vize tiplerine kadar ihtiyaca göre farkl?l?k gösterir.

Ba?vurular?nin degerlendirme sureci ba?vuru tarihinizden itibaren 3 hafta ile 12 hafta aral???nda tamamlan?r.

Size özel gerekli belge listenizin haz?rlanmas? için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan kaliteli hizmet alabilirsiniz.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676