GENEL B?LG?

?ngiltere’ye anne, baba ya da karde? ziyareti, e? ve çocuklar? gözetmek için ziyaret, 2. dereceden akrabalarla görü?me talebi ile seyahat etmek isterseniz ?ngiltere Aile Ziyareti Vizesine ba?vurmal?s?n?z. Bu vize tipi k?sa süreli olabilece?i gibi ?ngiltere’ye düzenli seyahat etmeyi gerektiren nedeni belgelerle beyan etti?iniz takdirde uzun donem yani 1 y?ll?k,2 y?ll?k,5 y?ll?k,10 y?ll?k gibi sureler icinde ?ngiltere vizesi ba?vurusu yapabilirsiniz.

pexels-photo-302083
42531144_xxl
family-toddler-hapy-happy-160688

E?er Umuma Mahsus Pasaport, Hizmet Pasaportu ve Hususi Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatanda??ysan?z, ?ngiltere’ye giri? yapmak için vize ba?vurusunda bulunmak zorundas?n?z.

?ngiltere, Schengen üye ülkesi olmad??? için ?ngiltere seyahatlerinizde Schengen vizenizi kullanamazs?n?z.

?ngiltere Aile Ziyareti Vizesi ücretleri, alaca??n?z vizenin süresine göre de?i?iklik gösterir.

?ngiltere vizesi 6 aydan uzun dönemli vize tiplerine kadar ihtiyaca göre farkl?l?k gösterir.

Ba?vurular?nin degerlendirme sureci ba?vuru tarihinizden itibaren 3 hafta ile 12 hafta aral???nda tamamlan?r.

Size özel gerekli belge listenizin haz?rlanmas? için lütfen uzmanlar?m?z ile ileti?ime geçiniz. Bu belgeleri istenilen ?ekilde teslim etmeniz için, Veykab Dan??manl?k’tan kaliteli hizmet alabilirsiniz.

TC vatandasi olmayan kisilerin TR’den vize basvurusu yapabilmeleri için en az 6 ay geçerlili?i bulunan T.C. Oturma ?zni olmasi gerekmektedir.

Ö?renciyseniz ba?l? bulundu?unuz e?itim kurumundan Ö?renci Kabul Yaz?s? sunman?z istenir.

?LK ADIMI ATIN, B?ZE ULA?IN
0044 208 807 1676